Zavod CCC, Zavod za medijsko umetnost in projekte družbenega raziskovanja

Hiša na hribu

THE HOUSE ON THE HILL

Sodobna umetniška dela v miru razkošne narave in objemu kulturne dediščine.

sv. Marjeta, Žlebe 40, 1215 Medvode
sv. Katarina, Topol 18, 1215 Medvode
Domačija Pr' Lenart, Belo 1, 1215 Medvode

Na prehodu poletja v jesen.

Contemporary art works in the peacefulness of luxurious nature and the embrace of cultural heritage.

St. Mary church, Žlebe 40, 1215 Medvode
St. Katarina church, Topol 18, 1215 Medvode
Homestead Pr'Lenart, Belo 1, 1215 Medvode

When summer turns to autumn.

hiša na hribu zavod ccc

Hiša na hribu združuje ljudi.

Hiša na hribu je prostor srečevanj,
je prostor pogovorov in poglabljanj vase skozi umetnost,
je prostor izmenjave spoznanj, kjer je mogoča rast posameznika,
je prostor za druženje in za objem prijatelja.

Ustvarjamo za skupno dobro.

Z roko v roki z lokalno skupnostjo.

The House on the Hill brings people together.

The House on the Hill is the meeting place,
the place for conversations and self-reflections through art,
the place for sharing your knowledge, where you can grow as an individual,
it is the place for socialising and hugging a friend.

We do art for the common good.

Hand in hand with the local community.

Hiša na hribu je del naše vasi, je del naše občine, Ljubljanske pokrajine in tudi Slovenije, Evrope, naše Zemlje in Tistega, kar je nad vsemi nami vsem Istega. Je prostor, ki ga drugim predstavimo in podarimo na poseben način.

Smo bojevniki lepote.

Gradimo tankočutno, vztrajno, poglobljeno korak za korakom. Pridružite se nam v razraščanju naše skupne matrice srca.

The House on the Hill is part of our village, is part of our municipality, the Ljubljana region and also Slovenia, Europe, our Earth and That which is beyond us and is the Same for all of us. It is the place that is presented to others and given to them in a special way.

We are the warriors of beauty.

We are building subtly, persistently, profoundly, taking step by step. Join us in the spreading out of our common matrix of the heart.

Hiša na hribu / House on the hill

20. avgust - 18. september 2022

Sodelovali so:

Milojka Drobne, Miro Rismondo, Jurij Kalan, Zvonka T Simčič, Mojca Senegačnik, Alja Piry, Mateja Kavčič, Mihaela Ciuha,

Za srce mo in duo Blaž Grm in Žiga Murko


Dela na razstavi Hiša na hribu 2022 odražajo globoko navezanost in povezanost sodelujočih umetnikov z vsem zemeljskim, o čemer v veliki meri pričajo povsem različni načini uporabe naravnih materialov v umetniških delih, kar pa jih hkrati tudi združuje. Njihova angažiranost in večplastnost v umetniških praksah kaže na človekovo odvisnost od narave in na okoljske tegobe sodobnega sveta, hkrati pa skozi sublimizacijo nagovarjajo k lepemu. Letošnja razstava se je pričela v soboto, 20. 8. 2022 ob 19.30 z otvoritveno prireditvijo ob mežnariji pri cerkvi sv. Marjete v Žlebah, sta se nam v kulturnem programu predstavili glasbeni zasedbi Za srce mo in duet Žiga Murko + Blaž Grm. GLASBENA SKUPINA “ZA SRCE MO”.


Projekt Hiša na hribu smo razdelili v dva dela: Hiša na hribu razstava Hiša na hribu rezidenca. Tradicionalno je glavna razstava umeščena v prostore ob mežnariji pri cerkvi sv. Marjete v Žlebah. Vizualne postavitve zanjo in performanse na otvoritvi bodo prispevali Milojka Drobne, Jurij Kalan in Miro Rismondo, sodelujeta pa tudi umetnici Zvonka T Simčič in Mojca Senegačnik, ki celotno razstavo tudi koordinirata.


Milojka Drobne s telesnimi dotiki v glino prenaša svoje misli in vizijo, ki jo ima o tem materialu in o njegovi končni formi. Ročno oblikovanje gline, ki ga umetnica uporablja pri snovanju kipov, je po tehnični plati podobno oblikovanju glinenih izdelkov v starih časih, v antiki ali še prej. V njena dela je vloženega veliko truda, vizije in ljubezni, izdelana pa so z namenom, da bi človeka spremljala v njegovem življenju. 


Jurij Kalan: Osrednja tema slikarstva Jurija Kalana je figura. Pri Kalanu ne gre niti za realizem niti za klasično karikaturo, ampak za njej podobno izražanje značaja naslikane osebe, njenega čustvovanja in odzivanja na situacijo, v katero jo je postavil. Je mojstrski figuralik, po občutju soroden nemškim slikarjem nove stvarnosti. 


Miro Rismondo: Njegov osnovni poklic, ljubezen in bolezen je kuhanje. V kuhinji si je tudi izoblikoval umetniške sposobnosti najprej v maslenih skulpturah, nekaj malega v zelenjavno-sadnem carvingu, dokler ni odkril ledu.


Delo letošnjih rezidenčnih umetnic Mateje Kavčič, Alje Piry in Mihaele Ciuha je "Veliko gnezdo", ki ga lahko obiščete v sadovnjaku domačije, med glavnim poslopjem in sušilnico za sadje. Umetnice so v delu poudarjale druženje (stari običaji) in povezovanje s skupnostjo vasi, saj so se pletenju lahko pridružili tudi obiskovalci domačije. Uporabile so material, ki je ostal od zelenega odreza pomladi tako na domačiji kot tudi na sosednjih kmetijah.


Na Belem boste lahko spoznali tudi projekt Smoties - Human Cities, ki se predstavlja z razstavo "Smoties. Majhni kraji. Velike ideje." v organizaciji Urbanističnega inštituta RS. Na Topolu, pri cerkvi sv. Katarine, na Belem in na sv. Marjeti pa bodo obiskovalce že tradicionalno pričakale Potovke, projekt potujoče umetnosti v kozarcih, namenjene neposrednemu stiku ljudi z umeniškimi deli. Potovke so naša sodobna interpretacija sporočila nekdanjih “potovk”, žensk, ki so zaradi trgovanja s pridelki popotovale iz odročnih vasi v mesta in nazaj in ljudem prenašale novice in zgodbe.


Hiša na hribu s pomočjo sodelujočih umetnikov ustvarja Potovke, ki jih lahko sodobni popotnik po poteh v Polhograjcih ponese iz enega v drugi kraj in tako se umetniško sporočilo spontano širi novim ljudem in novim zgodbam naproti.

20. avgust - 19. september 2021

Sodelovali so:
+Franc Cegnar (SLO), Zvonka T Simčič (SLO), Mojca Senegačnik (SLO), Aleksandra Saška Gruden (SLO), Keiko Miyazaki (JAP/SLO), Andreja Džakušič (SLO), Miran Pešič (SLO), Oliver Pilić (SLO), Maria Mastola (FIN), Marloes van Son(NIZ), Dana Neilson (CAN), Mikka Korento (FIN), Jyrkki Nissinen (FIN), Jussi Pyky (FIN), Pekko Rinkinen (FIN), Juha Hilpas(FIN), Farbod Fakharzadeh (IR), Tuomo Savolainen (FIN), Ernst Truly (USA), Andrea Coyotzi Borja (MEX), Mladen Bilić (HR/SLO), Ervin Potočnik (SLO), Mihaela Ciuha (SLO), Vesna Bukovec (SLO), Metka Zupanič (SLO), Lada Cerar (SLO), Monika Plamen (SLO), Lado Vidmar (SLO), Damjana Brumec (SLO), Peter Gaber (SLO), Andreja Eržen (SLO), Mira Narobe (SLO), Irina Goruppi (ITA), Jože Bartolj (SLO), Svetlana Jakimovski (SLO) , Mojca Zlokarnik (SLO), Alenka Spacal (SLO), Neža Hana Cijuha Šnajder (SLO), Milena Omerzu (SLO), Emina Djukić (SLO), Gregor Rozman (SLO), Sabina Spanjol (SLO),

študentje Pedagoške fakultete v Mariboru, oddelka likovna vzgoja pod Mentorstvom Petre Varl: Karen Erdelji, Inja Ferlež, Tjaša Gamser, Tija Harc, Katarina Justinek, Petra Knez, Valerija Kogovšek, Nika Kostevek, Maša Krajnc, Barbara Marn, Rea Preksavec, Laura Pukel, Hana Rajnar, Doris Simonič Milović, Maja Tratnik, Špela Vučko, Brigita Špital

študentje Pedagoške fakultete v Ljubljani, oddelka likovna vzgoja pod Mentorstvom Zore Stančič: Vita Čepič, Ana Kolšek, Izabela Klemenitina Tominšek, Tanja Železnik, Kristina Filipčič, Maja Bobnar, Neža Jakofčoč, Anamarija Založnik, Hockhkraut Vanesa, Tjaša Morela

učenci OŠ Preska pod mentorstvom Nike Berčič Terčon: Lara Jemc, Emanuela Valant, Tija Krek, Lara Krelj, Ajla Večerović, Žan Luka Bukovec, Klementina Zavšek

delo so prispevali tudi številni otroci iz okolja

Hiša na hribu je del projekta V NAROČJU kulturne in naravne dediščine, ki ga drugo leto izvaja Zavod CCC skupaj s partnerji (Javni zavod Sotočje Medvode, BB BIO.Si, domačija Pr’ Lenart).

Predstavi se skupnostno umetniško delo : MIZA.

Beseda MIZA je sestavljena iz dveh delov: iz zloga MI, ki pomeni nas – množico ljudi, in zloga ZA, ki pomeni, da smo skupaj za nečim; pa tudi da smo za nekaj; da smo za stvar. Torej je izraz MIZA simbol, ki označuje predmet/objekt, za katerim se zbirajo najrazličnejše skupine in večje ali manjše skupnosti.

V našem primeru smo se umetniki podali na skupno ustvarjanje z zavedanjem, da je pot lahko tudi tvegana. Kajti zavedamo se, da živimo v času, ko se kakršnakoli partnerstva zelo hitro razhajajo, saj čas ni naklonjen poglabljanju, temveč vsiljuje podivjane efekte in hitrost, ki razgrajuje in ne povezuje. MI pa smo ZA udejanjanje sočutnega sožitja občutljivih posameznikov.28. avgust – 20. september 2020


Sodelovali so:
Aljaž Celarc
Andrea Coyotzi Borja / vizualna umetnica
Eva Pavlič – Seifert / videastka
Lada Cerar / vizualna umetnica
Mojca Senegačnik / slikarka
Metka Zupanič / vizualna umetnica
Vesna Bukovec / intermedijska umetnica
BeeJazzy / vokalna skupina / mešani zbor
Za srce mo / vokalna skupina

Sosnovatelja
Zvonka T Simčič in Franc Cegnar

Strokovna sodelavka na področju kulturne dediščine
Mojca Sfiligoj

Hiša na hribu postane del projekta V NAROČJU kulturne in naravne dediščine. Zavod CCC je skupaj s partnerji (Javni zavod Sotočje Medvode, BB BIO.Si, domačija Pr’ Lenart) s projektom V NAROČJU kulturne in naravne dediščine uspešno kandidiral na razpisu LAS za mesto in vas, ki ga s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Postavitev smo zasnovali dvoletno. Predstavili/razstavili smo dela posameznih umetnikov in vzorec/model v prihodnjem letu načrtovane gradnje skupnostnega umetniškega dela : MIZA.

Beseda MIZA je sestavljena iz dveh delov: iz zloga MI, ki pomeni nas – množico ljudi, in zloga ZA, ki pomeni, da smo skupaj za nečim; pa tudi da smo za nekaj; da smo za stvar. Torej je izraz MIZA simbol, ki označuje predmet/objekt, za katerim se zbirajo najrazličnejše skupine in večje ali manjše skupnosti.

V našem primeru smo se umetniki podali na skupno ustvarjanje z zavedanjem, da je pot lahko tudi tvegana. Kajti zavedamo se, da živimo v času, ko se kakršnakoli partnerstva zelo hitro razhajajo, saj čas ni naklonjen poglabljanju, temveč vsiljuje podivjane efekte in hitrost, ki razgrajuje in ne povezuje. MI pa smo ZA udejanjanje sočutnega sožitja občutljivih posameznikov.

23. avgust – 15. september 2019


Sodelovali so:
Alenka Spacal / pisateljica, ilustratorka in pravljičarka
Keiko Miyazaki / vizualna umetnica
Mateja Kavčič / slikarka
Mihaela Ciuha / kiparka
Mojca Senegačnik / slikarka
Štreklov Jelko / naivni umetnik
Waleria Wolf Gang / intermedijska umetnica, videastka in režiserka
Zarja Menart / vizualna umetnica
Zvezdana Novaković / glasbenica in intermedijska umetnica
Grlenice / mešani pevski zbor
Za srce mo / vokalna skupina
Eva Bevec & Lara Mastnak & Tina Dernovšek / študentke ALUO

Sosnovatelja
Zvonka T Simčič in Franc Cegnar

Strokovna sodelavka na področju kulturne dediščine
Mojca Sfiligoj

Naredili smo skupnostno skulpturo iz vejevja Gnezdo, ki ga je vodila umetnica Mateja Kavčič. Naše delo je temeljilo na približevanju skupnostnega ustvarjanja.

24. avgust – 31. september 2018


Sodelovali so:
Aleksij Kobal
Emina Djukić & Jaka Kramberger
Jaka Železnikar
Katjuša Kovačič
Manca Uršič
Mateja Kavčič
Primož Oberžan
Simon Chang
pevska skupina Za srce mo

Sosnovatelja
Zvonka T Simčič in Franc Cegnar

Strokovna sodelavka na področju kulturne dediščine
Mojca Sfiligoj

Hiša na hribu postaja živa socialna instalacija razpotegnjena v območju krajinskega parka Polhograjskih Dolomitov. K Hiši na hribu smo v tem letu priključili Sv. Katarino nad Ljubljano ter tako povezali točki Sv. Marjete v vasi Žlebe ter domačijo Pr' Lenart v naselju Belo. Vse tri točke med seboj tvorijo lepo pešpot.

25. avgust – 24. september 2017


Sodelovali so:
Metka Krašovec
Andreja Eržen
Tina Dobrajc
Joni Zakonjšek
skupina Oloop - Katja Burger & Tjaša Bavcon & Jasmina Ferček
Vida Kejžar & Zvonka T. Simčič
Gregor Rozman
Katarina Kovač
Valentina Praprotnik
Mateja Mavri
Nataša Smerdelj
Zvonka Krebelj
Tomaž Sevšek

Sosnovatelja
Zvonka T Simčič in Franc Cegnar

Kuratorica

Petja Grafenauer

Strokovna sodelavka na področju kulturne dediščine
Mojca Sfiligoj

O lepoti. Čudežno razodetje Marjetine lepote je v tem, da se ji rane, ki ji jih prizadenejo škodoželjneži, vedno znova in znova zacelijo brez sledi brazgotin. In kaj nam lepota/lepo pomeni danes?

… da bi jo krasile samo rože
skromne
s travnikov, ki obdajajo cerkev
ki bi jih kdo sam
iz srca
prinesel
Dovolili si bomo zgolj biti… biti v pris(o)tnosti… lepote.

26. avgust – 25. september 2016


Sodelovali so:
Peter Gaber
Noemi Veberič Levovnik
Mitja Ficko
Rene Rusjan
Alla Georgieva
Vesna Bukovec & Widad Tamimi
Srdjan Živulović
Vida Kejžar
Xenija Jus
Bogdana Herman
Mateja Gorjup
Silvana Paletti
Metka Trdin & Eva Milošič

Sosnovatelja
Zvonka T Simčič in Franc Cegnar

Kuratorica
Petja Grafenauer

Strokovna sodelavka na področju kulturne dediščine
Mojca Sfiligoj

Hišo na hribu poglabljamo s podnaslovom Marjeta in zmaj. Ta že sam od sebe izvablja vsebine vzajemnega delovanje ognja in lepote, ki pritekata z različnih ravni življenjske zavesti in tako ljudje dogodkov, ki se nam zgodijo, velikokrat ne razumemo takoj. Šele oddaljenost jasni njihov globlji namen. In pomen.

Proglasimo manifest: Hiša na hribu združuje ljudi na poti k skupnemu cilju. Ustvarjamo skupnostne umetnosti. Za skupno dobro. Hiša na hribu je prostor srečevanj, je prostor pogovorov in poglabljanj vase skozi umetnost, je prostor meditacije in molitve, prostor izmenjave spoznanj, kjer je mogoča rast posameznika, je prostor za druženje in za objem prijatelja. Hiša na hribu je del naše vasi, je del naše občine, Ljubljanske pokrajine in tudi Slovenije, Evrope, naše Zemlje in Tistega, kar je nad vsemi nami vsem Istega. Je lahko Naš prostor, ki ga drugim predstavimo in podarimo na poseben način. Vsak, ki želi, da Hiša na hribu širi svoj energijski prostor je dobrodošel. Na obisk, k pogovoru, k dejanju … in dajanju … Smo bojevniki lepote s hiše na hribu. Pridružite se nam v razraščanju naše skupne matrice srca.

19. avgust – 13. september 2015


Sodelovali so:
Alenka Spacal
Brane Zorman
Irena Pivka
Iztok Zupan
Kata Mijatović
Marijan Molnar
Mojca Pungerčar
Silvana Paletti
Valerija Wolf Gang
Vlatko Vincek
Zoran Pavelić

Sosnovatelja
Zvonka T Simčič in Franc Cegnar

Kuratorica
Petja Grafenauer

Strokovna sodelavka na področju kulturne dediščine
Mojca Sfiligoj

Snovalci projekta v vabilo zapišemo: »Prostor ob cerkvi svete Marjete s svojo tenkočutnostjo in zmirjeno svet(l)ostjo privlači, nagovarja in navdihuje ustvarjalke in ustvarjalce sodobnih umetniških praks… Sidrišče projekta je bivša mežnarija, umestitev projekta v to okolje pa pomeni povezovanje in soustvarjanje s krajani, krajino in pripovedmi, ki so vtkane vanjo. Lokacija, nabita z osebno in vaško zgodovino, z drugostjo, lokalno floro in favno, lokalnimi zgodbami in nenazadnje tragično intimno pripovedjo, je bila domovanje ene od sosnovateljic. Gre za brisanje meje med življenjem in umetnostjo. Ko je umetniška praksa hkrati tudi življenjska zgodba in obratno.«hiša na hribu 2015 zavod ccc