Zavod CCC, Zavod za medijsko umetnost in projekte družbenega raziskovanja

O nas

About us

Zavod CCC – Zavod za produkcijo sodobne umetnosti in družbenega raziskovanja se posveča sodobni umetnosti v povezovanju s socialnim okoljem, tako urbanim kot podeželskim. Sodelavci vanj vstopamo z zvočnimi, besednimi in vizualnimi podobami, ga tako razširjamo, dopolnjujemo in z njim vzpostavljamo dialog. Zadnja leta se vse bolj posvečamo povezovanju sodobne umetnosti s kulturno in naravno dediščino.

Zavod CCC (CCC Institute) – Institute for the Production of Contemporary Art and Social Research deals with contemporary art in its connection with the social environment, both urban and rural. Those who work at the Institute enter into dialogue with it through our audio, textual and visual images and works, which complement the Institute and contribute to its development and expansion. In recent years we have been increasingly devoting our attention to linking modern art with cultural and natural heritage.

Naš namen je približevanje sodobne družbeno angažirane umetnosti ljudem v okolju, v katerem sodelavci zavoda živimo in delamo. Z umetnostjo želimo spodbuditi socialno vključenost različnih ciljnih skupin, pogosto tudi zelo ranljivih (prebivalci ozkih ali odmaknjenih podeželskih in urbanih lokalnih skupnosti, starejši, mladi, otroci in odrasli iz socialno ali kako drugače ogroženih okolij, osebe z različnimi tipi invalidnosti ...). V projekte jih vključujemo ne le kot opazovalce, ampak tudi kot (so)ustvarjalce.

We aim to bring contemporary socially engaged art closer to the people in the environment, in which those who work at the Institute live and work. We do art to encourage social inclusion of different target groups, often including very vulnerable groups (residents of small or distant rural and urban local communities, elderly and young people, children and adults in socially or otherwise vulnerable environments, persons with different disabilities…). We include them in our projects not only as spectators but also as (co)creators.

Zavod uresničuje tudi druge kulturne, izobraževalne, socialnovarstvene, humanitarne in dobrodelne cilje, ki jih je mogoče dosegati s pomočjo družbeno angažirane umetnosti. V samem jedru naših aktivnosti je tudi hipersenzibilizacija ekološke naravnanosti.

Delujemo na različnih področjih: v vizualni umetnosti, intermedijski in video umetnosti, glasbeni umetnosti in performativni umetnosti. Veliko projektov se med seboj prepleta in združuje različna umetniška področja.

The Institute also pursues other cultural, educational, social care, humanitarian and charity goals, which can be achieved through socially engaged art. The very core of our activities involves the ecological sensitisation of the participants.

We are active in different fields: visual art, intermedia and video art, music and performance. Our projects often mutually intertwine and bring together different artistic areas.

Podporniki Zavoda CCC